2ος Βρεφονηπιακός σταθμός Μάνδρας

Περιγραφή έργου

Το έργο ξεκίνησε το 2012 και η αποπεράτωσή του αναμένεται εντός του 2014. Πρόκειται για κτίριο με υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφο και δώμα, συνολικής επιφάνειας 1.650 m2.

Το κτίριο ενσωματώνει βιοκλιματικά στοιχεία όπως ο σωστός προσανατολισμός, ύπαρξη μεγάλων διαφανών επιφανειών προς το νότο, εκτεταμένη ηλιοπροστασία, φυσικός αερισμός, χρήση διπλών υαλοπινάκων με επικάλυψη μεμβράνης χαμηλού συντελεστή εκπομπής (low e), εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής. Παράλληλα, το σύστημα ψύξης θέρμανσης γίνεται με γεωθερμική αντλία θερμότητας και τερματικές μονάδες νερού. Για τη λειτουργία έχει κατασκευαστεί κατακόρυφος γεωεναλλάκτης.

Λεπτομέρειες έργου

  • Κατάσταση: σε εξέλιξη
  • Έτος υλοποίησης: 2012