Γυμνάσιο (15/θέσιο) & Κλειστό Γυμναστήριο - Αίθουσα Πολ/πλών Χρήσεων - Γυμναστήριο

Περιγραφή έργου

Το έργο υλοποιήθηκε το διάστημα 2010-2013. Αποτελείται από το κτίριο του γυμνασίου ( υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφος και δώμα ), την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ενός επιπέδου και το κλειστό γυμναστήριο ( υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφος ). Το συγκρότημα είναι σχεδιασμένο βιοκλιματικά, ενσωματώνοντας στοιχεία όπως εκτεταμένη ηλιοπροστασία, φυσικό αερισμό, τεχνητό αερισμό ελεγχόμενο από αισθητήρια ποιότητας άερα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, χρήση διπλών υαλοπινάκων με επικάλυψη μεμβράνης χαμηλού συντελεστή εκπομπής (low e), φωτοβολταϊκά πανέλα, ξύλινη θολωτή στέγη κ.ο.κ.

Παράλληλα, το σύστημα ψύξης θέρμανσης με δύο υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας και τερματικές μονάδες νερού. Για τη λειτουργία τους, έχει κατασκευαστεί υπόγεια δεξαμενή 45 m3 την οποία φορτίζουν 80 ηλιακοί συλλέκτες τοποθετημένοι στο δώμα. Το σύστημα του κλιματισμού ελέγχεται από κεντρικό σύστημα ελέγχου. Επίσης, για την εξοικονόμηση σε νερό, γίνεται αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων. Ο κλιματισμός του γυμναστηρίου γίνεται με δύο κλιματιστικές μονάδες αέρα ( packaged ).

Λεπτομέρειες έργου

  • Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
  • Έτος υλοποίησης: 2010-2013