Παιδικός σταθμός στο Ο.Τ. 1111 Χαλανδρίου

Περιγραφή έργου

Το έργο ξεκίνησε το 2012 και η αποπεράτωσή του αναμένεται εντός του 2014. Πρόκειται για κτίριο με υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφο και δώμα, συνολικής επιφάνειας 2.000 m2. Το κτίριο είναι σχεδιασμένο με βιοκλιματικά στοιχεία όπως ο σωστός προσανατολισμός, ύπαρξη μεγάλων διαφανών επιφανειών προς το νότο, εκτεταμένη ηλιοπροστασία, φυσικός αερισμός, νυχτερινός αερισμός κατά το θέρος, χρήση διπλών υαλοπινάκων με επικάλυψη μεμβράνης χαμηλού συντελεστή εκπομπής (low e), εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής, κατασκευή φυτεμένου δώματος κ.ο.κ.

Παράλληλα, το σύστημα ψύξης θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, γίνεται με γεωθερμική αντλία θερμότητας και τερματικές μονάδες νερού. Για τη λειτουργία της, έχει σχεδιαστεί κατακόρυφος γεωεναλλάκτης. Επίσης, για τον αερισμό του χώρου χρησιμοποιούνται εναλλάκτες αέρα/αέρα με ενσωματωμένο στοιχείο νερού. Τέλος, όλες οι εγκαταστάσεις του κτιρίου ( αερισμός, φωτισμός, κλιματισμός, πυρανίχνευση κτλ ) ελέγχονται μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου ( BMS ).

Λεπτομέρειες έργου

  • Κατάσταση: σε εξέλιξη
  • Έτος υλοποίησης: 2012