Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ. 123 Κερατέας

Περιγραφή έργου

Το έργο ξεκίνησε το 2012 και η αποπεράτωσή του αναμένεται εντός του 2014. Πρόκειται για κτίριο με υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφο και δώμα, συνολικής επιφάνειας 1.650 m2. Το κτίριο ενσωματώνει βιοκλιματικά στοιχεία όπως ο σωστός προσανατολισμός, ύπαρξη μεγάλων διαφανών επιφανειών προς το νότο, εκτεταμένη ηλιοπροστασία, φυσικός αερισμός, νυχτερινός αερισμός κατά το θέρος, χρήση διπλών υαλοπινάκων με επικάλυψη μεμβράνης χαμηλού συντελεστή εκπομπής (low e), εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής, φωτοβολταϊκά πανέλα κ.ο.κ.

Παράλληλα, το σύστημα ψύξης θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, γίνεται με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και τερματικές μονάδες νερού. Για τη λειτουργία τους, έχει κατασκευαστεί κατακόρυφος γεωεναλλάκτης. Επίσης, για τον αερισμό του χώρου χρησιμοποιούνται εναλλάκτες αέρα/αέρα με ενσωματωμένο στοιχείο νερού. Τέλος, όλες οι εγκαταστάσεις του κτιρίου ( αερισμός, φωτισμός, κλιματισμός, πυρανίχνευση κτλ ) ελέγχονται μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου ( BMS ).

Λεπτομέρειες έργου

  • Κατάσταση: σε εξέλιξη
  • Έτος υλοποίησης: 2012